Басқарма

СӘУЛЕ МҰСАНҚЫЗЫ ТӘЖІБАЕВА

«Хабар» Агенттігі» АҚ Жоспарлық-қаржылық департаментінің директоры