Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі - Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе Қоғамның Жарғысымен Жалғыз акционердің немесе Басқарманың айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерден бөлек, Қоғамның қызметіне басшылық етуді, сондай-ақ өз құзыреті шегінде Қоғам Басқармасының қызметін бақылауды жүзеге асыратын Қоғамның басқару органы.

Директорлар кеңесінің қызметі парасаттылық, тиімділік, адамгершілік, адалдық, жауапкершілік және нақтылық қағидаттарына негізделеді.

Директорлар кеңесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның Жарғысын, «Хабар» Агенттігі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені, Қоғамның корпоративтік басқару кодексін және басқа да ішкі құжаттарды басшылыққа алады.

Д.А. Абаев, Директорлар кеңесінің Төрағасы, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрі

Б.К. Ташенов, ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасы

Б.Р. Рақымов, ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігі БАҚ саласындағы мемлекеттік саясат департаментінің директоры

А.Ғ. Әжібаев, Қоғамның Басқарма Төрағасы

А.Қ. Мұсақожаева, Тәуелсіз директор

З.П. Загоскина, Тәуелсіз директор

Майкл Питрес, Тәуелсіз директор

Last modified on