Дистрибуция

Қария/The Old Man

Жанр: драма/детектив
Год производства: 2017
Хронометраж: 40 мин
Кол-во серий: 12

Язык: каз.

Әке мен бала арасындағы дау – бұрыннан келе жатқан мәселе. Бірақ оның соңы әрдайым бейбіт шешімге ұласатын. Заманауи өмір бұл дауға жаңаша сұрқай реңк енгізді. Сериал сюжеті Алматыдағы Қарттар үйінде өрбиді. Басты рөлдегі Әбілғазы келінімен ұрысып қалып, амалсыздан осы жерге келеді. Туған ұлы даудың алдын алудың орнына қарт әкесінен құтылудың амалын іздейді. Жаңа үйде ақсақал ауыр жағдайларға тап болады. Себебі бұл жердің де өзіндік ережелері бар. Қатаң әрі адамгершіліктен тыс. Бұл ережелерді мекеменің директоры – қолында билігі бар және дөрекі әйел бекіткен. Бас кейіпкердің хикаясымен қатар Қарттар үйінің өзге де тұрғындарының өмірі жайлы баяндалады.


Конфликт отцов и детей – извечная проблема вне времени и вне поколений. Но всегда находились мирные решения этих разногласий. Современный же мир внес новые, мрачные краски в этот конфликт. Сюжет сериала разворачивается в алматинском Доме престарелых. Главный герой Абильгазы оказался здесь после ссоры со снохой. Родной сын вместо того, чтобы урегулировать конфликт, решил просто избавиться от пожилого отца. В новом доме аксакалу пришлось еще тяжелее. Здесь тоже свои правила. Жесткие, порой бесчеловечные. Их установила директор заведения - властная и грубая женщина. Параллельно с историей главного героя лента повествует и о горьких судьбах других обитателей этого дома.


The conflict between fathers and children is an eternal problem outside of time and beyond generations. However there always have been searched peaceful solutions. The modern world has introduced new gloomy colors into this conflict. The scene of the series is set in the Almaty Elderly House. The main hero of Abilgazy came here after a quarrel with a daughter-in-law. His son, instead of settling the conflict, decided to just get rid of his elderly father. In a new house, the aksakal was faced with difficulties. There are own rules, which are sometimes hard and inhuman. The rules were controled by the director of the institution - a powerful and rude woman. In parallel with the story of the main character, the plot also tells about bitter destinies of other inhabitants of this house.