Телеканал Хабар

«Жаңа күн». Путешественник, велосипедист Магжан Сагимбаев