«Биле, Қазақстан!». Астана. 2 день

Олжас – 32 года, Бакытнур – 22 года, Астана Назгул Жусiпова – 28 лет, Астана Ерхат Жайлауов – 24 года, Астана
Татьяна Мирошник – 21 год, Алматы Бахтияр Өмiров – 22 года, Кокшетау Әдлет и Даулет Анарбекулы – 24 года, Тараз
Бауыржан – 23 года, Камила – 24 года, Астана Дамир Тусипбеков – 28 лет, Коргалжын Анастасия Маслюк – 23 года, Алматы