Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі - Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе Қоғамның Жарғысымен Жалғыз акционердің немесе Басқарманың айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерден бөлек, Қоғамның қызметіне басшылық етуді, сондай-ақ өз құзыреті шегінде Қоғам Басқармасының қызметін бақылауды жүзеге асыратын Қоғамның басқару органы.

Директорлар кеңесінің қызметі парасаттылық, тиімділік, адамгершілік, адалдық, жауапкершілік және нақтылық қағидаттарына негізделеді.

Директорлар кеңесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның Жарғысын, «Хабар» Агенттігі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені, Қоғамның корпоративтік басқару кодексін және басқа да ішкі құжаттарды басшылыққа алады.

1

Қарин Ерлан Тынымбайұлы 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеңесшісі

Директорлар кеңесінің Төрағасы

2

Тәшенов Бақытбек Кәкімұлы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің төрағасы

Директорлар кеңесінің мүшесі

 

3

Қанат Жұмабайұлы Ысқақов

Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі

Директорлар кеңесінің мүшесі

 

4

Берік Уәли

«Хабар» Агенттігі» АҚ Басқарма Төрағасы

Директорлар кеңесінің мүшесі

 

5

Мұсақожаева Айман Қожабекқызы

Қазақ ұлттық өнер университетінің ректоры

Директорлар кеңесінің мүшесі,

Тәуелсіз директор

6

Загоскина Зинаида Петровна

«Назарбаев Университеті» ішкі аудит департаментінің директоры

Директорлар кеңесінің мүшесі,

Тәуелсіз директор

7

Ичие Ишикава

жапондық NHK қоғамдық телеарнасының аға шолушысы

Директорлар кеңесінің мүшесі,

Тәуелсіз директор