Қоғамның ішкі актілері

Қоғамның Жарғысы – Жүктеу

Корпоративтік этика кодексі – Жүктеу

«Хабар» Агенттігі» АҚ кадр саясаты туралы ереже – Жүктеу

«Хабар» Агенттігі» АҚ ДК Аудит комитеті туралы ереже – Жүктеу

«Хабар» Агенттігі» АҚ Басқармасы туралы ереже – Жүктеу

«Хабар» Агенттігі» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар – Жүктеу

«Хабар» Агенттігі» АҚ сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері жөніндегі талдамалы анықтама – Жүктеу

«Хабар» Агенттігі» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің нәтижесі - Жүктеу

«Хабар» Агенттігі» АҚ ақпаратын ашу туралы ереже - Жүктеу

Тәуекел менеджері туралы ереже - Жүктеу

Тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау қағидалары - Жүктеу

Тәуекелдерін басқару саясаты - Жүктеу