Дистрибуция

Держи удар «Тайталас»/«Boxing»

Жанр: мелодрама
Год производства: 2016
Хронометраж: 40 мин
Кол-во серий: 12

Языки: оригинал: каз., субтитры: рус., англ.

Былғары қолғап шебері Жалғас Ерекеновтің шаршы алаңдағы жеңіске деген ұмтылысы баяндалады. Жалғастың жеңіс шыңына өрлеуі тарихи тұлға Риккидің жолына ұқсас. Сәтсіздіктер мен жеңілістерді бастан өткерген боксшы рингке қайта оралып, әділ тәлімгер Қуат Жәрденовтің қарамағында жаттығады. Бұл хикая достық, табандылық, мақсатыңа ұмтылу туралы.


Невероятная, но реальная история пути к победе на ринге боксера Жалгаса Ерекенова. Восхождение Жалгаса было похоже на восхождение легендарного Рокки. Пережив череду неудач и поражений,  боксер сумел снова вернуться на ринг, когда его стал тренировать справедливый наставник Куат Жарденов. Эта история также о дружбе, упорстве, желании идти до конца в своих целях.


An incredible, but real story of the path to win of boxer Zhalgas Erekenov. The path of Zhalgas was like the success of legendary Rocky. Having tide over failures and defeats, the boxer managed to return to the ring once again under the trainings with a fair coach Kuat Zhardenov. This story is also about friendship, perseverance, the desire to go to the end for their own purposes.